Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kísértet történet

2010.06.25

 Körülbelül nyolc hónapja történt, hogy Louis R. barátom egyik este meghívta néhány iskolatársát; puncsot ittunk, cigarettáztunk, irodalomról és festészetről beszélgettünk. (...) Hirtelen kinyílt az ajtó, s egyik gyermekkori jóbarátom viharzott be (...)
- Normandiából jövök, P községből, egy hetet töltöttem ott, s egy nagy bűnöst hoztam magammal, engedélyt kérek, hogy bemutathassam nektek.
Egy lenyúzott kezet húzott ki a zsebéből; a fekete, összeszáradt, feltűnően hosszú kéz iszonyatos volt, mintha görcsösen összerándult volna, a rendkívül erős izmokat kívülről is, belülről is pergamenszerű bőrcsík tartotta össze, a sárga, keskeny körmök megmaradtak az ujjak végén. Aki ránézett erre a kézre, máris bűnt szimatolt."
Elmeséli, hogy a kéz egy boszorkánymester limlomjai közül való, egy hírhedt bűnös keze, akit 1736-ban végeztek ki felesége és egy pap meggyilkolása miatt, továbbá, mert kolostorokat gyújtott fel és apácákat becstelenített meg. Mikor barátai megkérdezik, mit akar kezdeni ezzel a kézzel, így felel:
"- Csengőhúzót, teringette, azt csinálok belőle, hogy a hitelezőimet elijesszem!" (De egy barátja ezt tanácsolja erre:)
"- Pierre, egy tanácsot adok, temettesd el keresztény módon ezt az emberi csonkot, nehogy meglátogasson a gazdája, és viszakövetelje tőled, ráadásul meglehet, hogy ebbe a kézbe rossz szokások rögződtek bele, hiszen ismered a mondást: Aki ölt, az ölni fog."
Pierre ennek ellenére kiakasztja a kezet. Panaszkodik, hogy éjféltájt valakik rácsöngetett, de nem talált senkit a kapuban. Mikor másnap a háziúr felháborodottan követeli, hogy vegye le a kezet a csengőről, leveszi, és az ágya melletti csengőre köti. Ezen az éjjelen a történet elbeszélőjét Pierre inasa veri fel, magánkívüli rémületben: Pierre-t megölték!

Azonnal a helyszínre sietnek, ahol már a rendőrök vizsgálódnak.
"Barátom nem halt meg, de ijesztő állapotban volt. Nyitott, meredt szeme, feltűnően kitágult pupillája mintha iszonyú rémülettel szegeződne valami szörnyű, ismeretlen jelenségre, ujjai görcsösen összehúzódtak. Testét állától kezdve lepedő borította: felemeltem róla a takarót. Nyakán, erősen a húsba mélyedve, öt ujj nyoma látszott, ingén meg néhány csöpp vér. Ebben a pillanatban véletlenül az ágy mellett a csengőre esett a pillantásom: a nyúzott kéz nem volt rajta. Az orvosok bizonyára levették."
Az inas részletesen elmeséli, mit hallott éjszaka: a csengő kétszer is megszólalt, majd dulakodás hangjaira lett figyelmes. A rendőrség a következőket állapítja meg az ismeretlen tettesről:"A támadó megdöbbentően erős, a keze rendkívül hosszú és izmos."
Pierre nemsokára visszanyeri eszméletét, de elméje megzavarodott (úgy érzi, egy kísértet állandóan üldözi), elmegyógyintézetbe kerül. Mikor híre érkezik, hogy állapota rosszabbodik, az elbeszélő meglátogatja, s a következő jelenetnek lesz tanúja:
"Fogd, vidd! Megfojt! Segítség, segítség! -ordítozva kétszer körülszaladt a szobában, aztán holtan bukott arcra."
Pierre magányos ember lévén temetésének elrendezése az elbeszélőre hárul. Normandiában, szülőfalujában készülnek eltemetni, ahonnan a történet elején érkezett. Mikor azonban a sírásók a gödröt ássák a koporsó számára, különös dolog történik:
"Egy koporsót találtak. Kapával felütötték a fedelét: szokatlanul hosszú csontváz feküdt hanyatt benne, üres szemgödre mintha kihívóan meredne ránk. Kínos érzés, szinte félelem szorongatott, bár magam sem tudtam, mitől félek.
- Nézzétek csak! - kiáltotta az egyik ember - a fickónak hiányzik csuklóból az egyik keze. Itt van, ni! - És a csontváz mellől hosszú, összeaszott kezet emelt fel, s odanyújtotta nekünk.
- Te, figyeld csak! - mondta a másik sírásó nevetve - úgy mereszti rád a szemét, mintha tüstént a nyakadnak akarna esni, hogy add vissza a kezét.
- Jó emberek, ne zavarjátok a halott nyugalmát! - mondta a plébános - Zárjátok le a koporsót, szegény Pierre úr sírját majd máshol ássuk meg.
Másnap minden lezajlott, és én visszautaztam Párizsba, de előzetesen ötven frankot adtam át az öreg plébánosnak, hogy mondjon miséket a halott lelki üdvéért, akinek síri nyugalmát megzavartuk.